Vågar & massflöde

Vågar och massflöde

Mätprincip

Strålningsintensitet som kommer från en specialdesignad strålkälla mäts av en scintillationsdetektor efter det att den har passerat materialet som skall mätas och transportören. Denna signal som är beroende på lastmängden och hastigheten på transportören använder utvärderingsenheten för att beräkna massflödet.

Radiometrisk mätning påverkar eller förändrar inte produkten som mäts!
Arrangemang 1
  1. Inkapslad och skärmad strålkälla som monteras under bandet
  2. Scintillationsdetektor som monteras motstående strålkällan
  3. Mätram monterad på befintlig transportör
  4. Utvärderingsenhet med digital display, analog utgång och 3 reläutgångar för presentation av resultat eller extern totalisator. För väggmontage eller 19’’ rack. Tvåtråds standardkabel för dataöverföring
Andra arrangemang