Nivåmätning

Nivåvakt

Nivåmätning kan delas in i 2 olika grupper, nivåvakter och nivåmätningar. Där vakten fungerar som en brytare medan nivåmätningen kontinuerligt mäter nivån.

Beroende på applikationen kan olika tekniker användas, alltifrån radiometri till microvågsbarriärer och mekaniska flottörer.

Mätprincip

Mikrovågsbarriären (nivåvakt) är en kontaktlös mätprocedur. Det kan installeras i containrar, rörledningar, skruvar eller fritt fall. Med innerdiameter på 0,1 … 25 m. Om containerväggar, hus eller rörledningar inte är av metall är det möjligt att mäta från utsidan. Detta gör det till och med möjligt med en beröringsfri mätning genom lämpliga fönster tillverkade av icke-metalliska material.

Detta är särskilt intressant vid användning av aggressiva, slipande eller grova material eller vid extrema tryck och temperaturer. Den kan också användas under svåra förhållanden som höga driftstemperaturer och tryck med hjälp av en processadapter. Användningen av mikrovågor säkerställer också en hög grad av okänslighet för påbyggnad i mätfönstret.

Radiometrisk mätprincip

Nivåmätningen arbetar enligt den fysiska lagen om gammastrålningens dämpning när den passerar genom material. Rent praktiskt skärmar materialet strålningen från en radioaktiv strålkälla så att mer eller mindre av strålningen när detektorn. Denna skillnad omvandlas till en utsignal som svarar direkt mot den faktiska nivån produkten har.

Beroende på arrangemanget väljs antingen en stavformad detektor eller en punktdetektor, vilka båda använder mycket effektiv scintillationsteknologi. Vid speciella förhållanden kan en stavformad detektor användas tillsammans med en stavstrålkälla av samma längd för att ge extremt fin noggrannhet.

Mätningen påverkas ej av
 1. Hög temperatur
 2. Högt tryck eller vakuum
 3. Flyktiga & toxiska material
 4. Frätande material
 5. Omrörare, mellanväggar etc.
 6. Avlagringar på behållarens väggar
 7. Fysiska och kemiska sammansättningen på produkten och processen
Fördelar
 1. Beröringsfri kontinuerlig mätning av fyllnadsnivån
 2. Anpassningsbar till alla behållarformer
 3. Proportionerlig mot nivå eller volym
 4. Mätområden upp till tio meter och mer
 5. Lägsta möjliga aktivitet på isotop
 6. Automatisk avklingningskompensation
 7. Val mellan Kobolt 60 och Cesium 137 som strålkälla
 8. Online-mätning
 9. Inga rörliga delar
 10. Robust och pålitlig teknologi
 11. Minimalt underhåll
 12. Enkel att kalibrera