Papper och massa

Inom papper och massaindustrin finns våra instrument i allt ifrån huggen till pappsalen

Tillämpningarna är många, allt från den radiometriska nivåmätningen av kokare via koncentrationsmätning av grön- eller svartlut till bulkflödesmätningen av returpapper.

Vi tillhandahåller även mätning av fukthalt av träflis och bark, allt med mycket exakta och tillförlitliga mätningar online, basen för en kostnadseffektiv och högkvalitativ produktion.

Urval av installationer:
  1. Nivåvakter, bland annat kokare och So2 tankar
  2. Densitetsmätare, alla möjliga sorters lut
  3. Fukt- och Torrhaltsmätning. Bark, flis och mesa efter mesafilter
  4. Nivåmätning, mc-stup, flissilos m.m
  5. Ytvikt av lim på kartong
Testa oss, vi har nästan säkert det du söker. Annars kan vi hjälpa till att hitta det.
Möjliga mätpunkter med ultraljud
Flödesmätning av sågspån i fritt fall med hjälp av mikrovågor
Fukthaltsmätning på papper