Teknik

Tekniker vi arbetar med idag

Ultraljud

Ljudhastigheten kan lätt beräknas genom att mäta ljudets hastighet i mediet. Med ljudhastigheten beräknas vätskans koncentration eller densitet. Fler koncentrationsenheter kan visas, t.ex. Brix, fast innehåll, torrsubstans eller suspensionstäthet.

Mätprincipen kräver endast en tidsmätning med god noggrannhet och långtids stabilitet. Mätutrustningen för ljudhastighet har inga rörliga delar, därför finns heller inget mekaniskt slitage

Mätmetoden är oberoende av vätskans konduktivitet, färg och transparens och har utmärkt tillförlitlighet. Förutom sonisk hastighetsmätning har alla LiquiSonic®-sensorer en integrerad temperaturmätning.

Typiska applikationer:

Koncentration och densitetsmätning
Fasgränssnittsdetektering
Multikomponentanalys, t.ex. i gasskrubber och neutraliseringar
Övervakning av polymerisation
Kristallisationsprocesser

NIR

Vattenmolekyler innehåller O-H-bindningar som absorberar ljusenergi i ett specifikt område i NIR-spektrumet. Ju mer vatten som finns, desto större energi absorberas.

En kvartshalogenlampa som kanaliserar energi genom ett roterande hjul som innehåller NIR-filter, ett placerat vid en våglängd där vatten absorberar och andra är placerade vid referensvåglängder där det inte finns någon absorption av vatten.

Ljuspulserna belyser produkten och det reflekterade ljuset samlas upp av en konkav spegel och fokuseras på en temperaturkontrollerad blysulfiddetektor. Processsensors använder ett avancerat detektorsystem som gör att flera mätningar kan göras samtidigt med endast en detektor. Denna teknik ger mätningen betydande stabilitet över tid, särskilt med förändrade temperaturförhållanden.

Detektorsignaler behandlas för att ge en avläsning som är proportionell mot vattenkoncentrationen. På samma sätt kan bland annat fett och ytvikt mätas.

Elektrodynamiska principen

Denna princip används bland annat i våra flödesmätare (materialhastighet), SpeedFlow. Flödet av de fasta partiklar genom sensortvärsnittet leder till en laddningsöverföring (induktionsspänning). Dessa elektriska signaler utvärderas med en autokorrelationsmetod. Det definierade avståndet mellan elektroderna beräknar således hastigheten.

Mikrovågor

Mikrovågor använder vi alltifrån massflödesmätare via fukthaltsmätare till nivåvakter och positionering av objekt.

Typiska applikationer:

Bestrykningsapplikationer
Fukt
Smältlim
Tryckkänsligt lim
PVB-filmer

Kemikalier och mineraler
PVC-pulver
Keramik
Gödsel
tvättmedel
Malm

Andra tillämpningar
Tobak
Trävaror
Textilier
Biobränslen