Kemi och petrokemi

Lösningar inom kemi och petrokemi

För kemi och petrokemisk industri, inkl. raffinaderier har vi ett flertal utrustningar så som koncentration och densitetsmätning av syror, alkalier, lösningsmedel, emulsioner, suspensioner, organiska och oorganiska vätskor och får nästan alla bulkfasta material. Oavsett om slipande, frätande eller på annat sätt aggressiva material.

Exempel på applikationer:
  1. Nivåvakter för bulkmaterial
  2. Filterövervakning i ren-gaskanaler
  3. Koncentrationsmätning av svavelsyra och oleum
Fukthaltsmätning av titanoxid i en skruvtransportör