Bioenergi

Lösningar inom bioenergi

Med våra online-instrument kan våra kunder få information i realtid om råmaterialets fukthalt, bränslebäddens höjd, reningens kondition och askmängd. Med dessa parametrar kan pannans effektivitet förbättras. Vi har kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom ett brett spektrum av applikationer för bioenergisidan.

Med vårt stöd hittar du pålitliga lösningar som uppfyller kraven och standarderna i din bransch.
Exempel på installationer:
  1. Nivåmätning i inmatingsstup
  2. Nivåvakt/mätning på bränslebädden
  3. Fukthaltsmätning av bränsle
  4. Densitet/koncentration av kalkmjölk i rökgasreningen
  5. Detektering av kalkdamm efter filter
  6. Vägning av inkommande bränsle i transporskruv
Detektering av kalkdamm
Flödesmätning av aktivt kol till rökgasrening 2-7kg/h
Massflöde inkommande bränsle