Densitet & koncentration

Densitet- och koncentrationsmätning

Densitet- och koncentrationsmätning går vi antingen radiometriskt eller med ultraljud, helt beroende på applikationen och mediets sammansättning.

Mätprincip ultraljud

Ljudhastigheten beräknas genom att mäta tiden för ljudet i mediet. Med ljudhastigheten beräknas vätskans koncentration eller densitet. Fler koncentrationsenheter kan visas, t.ex. Brix, fast innehåll, torrsubstans eller suspensionstäthet.

Mätprincipen kräver endast en tidsmätning som kan utvärderas med hög noggrannhet och långtids stabilitet. Analysatorer får ljudhastighet har inga rörliga delar; därför är det ingen långvarig nedbrytning av dess mekaniska egenskaper. Med hjälp av denna sensorteknologi har flera fördelar mot konkurrerande metoder.

Sensorn beräknar ljudhastigheten genom att använda det kända avståndet mellan sändaren och mottagaren. Den typiska sensorkonstruktionen inkluderar sändare och mottagare i samma robusta enhet.

Radiometrisk mätprincip

Densitetsmätningen arbetar enligt den fysiska lagen om gammastrålningens dämpning, som är beroende av strålningsenergin, längden på mätsträckan och densiteten på den genomstrålade produkten. Genom att energin är konstant och eftersom mätning sker på ett rör så att mätsträckan också är konstant, påverkas dämpningen endast av densiteten i produkten som mäts.

Strålningsintensiteten, som fås från en förseglad och inkapslad isotop, mäts av en mycket känslig scintillationsdetektor och signalen omvandlas till densitet eller koncentration av tillhörande utvärderingsenhet.

Beroende på önskat mätområde, noggrannhet och produktens specifikationer väljs optimal bestrålningsvinkel eller också används en bestämd mätsträcka. Nödvändig isotopaktivitet beräknas också.

Arrangemang 1
  1. Förseglad och skärmad strålkälla monteras från sidan på röret
  2. Scintillationsdetektorn monteras på motsatt sida om strålkällan
  3. Klämfäste eller mätsträcka
  4. Tvåtråds standardkabel
  5. Utvärderingsenhet med digital display, 4-20 mA analog utgång för densitet eller koncentration samt alarmutgångar
Arrangemang 2

Om extremt hög noggrannhet önskas eller rördiametern är väldigt liten används montage enligt arrangemang